TERRANOVA KWS

Nova generacija

  • Visoko tolerantna na Rhizomaniju i Chercosporu
  • Vrhunski rezultati u ogledima registracije
  • Dobri rezultati u stresnim uslovima

Prednosti

  • Visok prinos korena
  • Vrlo dobar sadrzaj secera
  • Dobar tehnoloski kvalitet korena
  • Pogodna za srednje i kasne termine ubiranja

Data sheet TERRANOVA KWS
Kontakt