TERRANOVA KWS

Nova generacija

  • Visoko tolerantna na Rhizomaniju i Chercosporu
  • Vrhunski rezultati u ogledima registracije
  • Dobri rezultati u stresnim uslovima

Prednosti

  • Visok prinos korena
  • Vrlo dobar sadržaj šećera
  • Dobar tehnološki kvalitet korena
  • Harvest flex sorta za sve termine ubiranja

Saznaj više o TERRANOVA KWS