• sonnenblumen-01.jpg
    KWS Suncokret

Naši vrhunski hibridi suncokreta

Ograniči listu

Razvijen region

Poštanski broj

Rezultati
Sorta

SUNCOKRET

Suncokret je verovatno najvažnija uljarica u Srbiji. Svake godine seje se od 150 do 180 hiljada hektara što predstavlja zaista značajnu površinu. U pojedinim regionima slobodno se može reći da suncokret predstavlja jedan od useva oko kog se formiraju plodoredi upravo zbog toga što svojim prinosima i prihodima koji se njima ostvaruju suncokret donosi dosta.

I upravo zbog toga izbor hibrida suncokreta treba posmatrati sa tog aspekta jer ne vladaju u svim regionima isti uslovi za proizvodnju. Glavni regioni za proizvodnju suncokreta u Srbiji su Banat, sa posebnim akcentom na južni Banat, Stig, Negotinska krajna i severna Bačka. Suncokret se takođe proizvodi i u ostalim regionima ali se slobodno može reći da su ovo glavni regoni prozivodnje.

Od posebnog značaja u ovoj prozivodnji je izbor hibrida koji će biti posejan. Zato se na ovoj stranici mozete informisati vise o KWS hibridima suncokreta za Vase proizvodno podrucje.

Ponuda suncokreta 2018-19

Sorta opis
KONFIDENSnovo Visok prinos zrna, otpornost na Volovod !
KWS SINTRAnovo Novi Srednje rani uljani hibrid
KWS ACHILLES CLPnovo Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema
BAROLO RO Otporan na Volovod
PROVIDENSnovo Visok prinos ulja, otpornost na Volovod
KWS DRAGON Pravi zmaj u polju !

Ovde možete pronaći vesti za suncokret
Kontakt