• KWS_suncokret_blizu.tif
    KWS Suncokret

Naši vrhunski hibridi suncokreta

Limit lista
Rezultati

SUNCOKRET

Suncokret je verovatno najvažnija uljarica u Srbiji. Svake godine seje se od 150 do 180 hiljada hektara što predstavlja zaista značajnu površinu. U pojedinim regionima slobodno se može reći da suncokret predstavlja jedan od useva oko kog se formiraju plodoredi upravo zbog toga što svojim prinosima i prihodima koji se njima ostvaruju suncokret donosi dosta.

I upravo zbog toga izbor hibrida suncokreta treba posmatrati sa tog aspekta jer ne vladaju u svim regionima isti uslovi za proizvodnju. Glavni regioni za proizvodnju suncokreta u Srbiji su Banat, sa posebnim akcentom na južni Banat, Stig, Negotinska krajna i severna Bačka. Suncokret se takođe proizvodi i u ostalim regionima ali se slobodno može reći da su ovo glavni regoni prozivodnje.

Od posebnog značaja u ovoj prozivodnji je izbor hibrida koji će biti posejan. Zato se na ovoj stranici mozete informisati vise o KWS hibridima suncokreta za Vase proizvodno podrucje.

Ponuda hibrida suncokreta

KWS ACHILLES CLP Hibrid iz grupe Clearfield® Plus sistema
FURIOUS CL Hibrid iz grupe Clearfield® sistema

Kontakt