• KWS_suncokret_blizu.tif
    KWS Suncokret

Naši vrhunski hibridi suncokreta

Limit lista
Rezultati

SUNCOKRET

Suncokret je verovatno najvažnija uljarica u Srbiji. Svake godine seje se od 150 do 180 hiljada hektara što predstavlja zaista značajnu površinu. U pojedinim regionima slobodno se može reći da suncokret predstavlja jedan od useva oko kog se formiraju plodoredi upravo zbog toga što svojim prinosima i prihodima koji se njima ostvaruju suncokret donosi dosta.

I upravo zbog toga izbor hibrida suncokreta treba posmatrati sa tog aspekta jer ne vladaju u svim regionima isti uslovi za proizvodnju. Glavni regioni za proizvodnju suncokreta u Srbiji su Banat, sa posebnim akcentom na južni Banat, Stig, Negotinska krajna i severna Bačka. Suncokret se takođe proizvodi i u ostalim regionima ali se slobodno može reći da su ovo glavni regoni prozivodnje.

Od posebnog značaja u ovoj prozivodnji je izbor hibrida koji će biti posejan. Zato se na ovoj stranici mozete informisati vise o KWS hibridima suncokreta za Vase proizvodno podrucje.

Ponuda hibrida suncokreta

SUVEX novo Novi hibrid suncokreta
ARNETES SU novo Srednje kasni hibrid iz SU tehnologije proizvodnje
KWS ACHILLES CLP Hibrid iz grupe Clearfield® Plus sistema
FURIOUS CL Hibrid iz grupe Clearfield® sistema