KONFIDENS

Visok prinos zrna, otpornost na Volovod!

  • Novi hibrid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa
  • Genetski otporan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji)
  • Genetski otporan na rđu i suncokretov moljac

Prednosti

  • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina
  • Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi
  • Biljke imaju bujan habitus i tolerantne su na poleganje
  • Visoko tolerantan na sušne i stresne uslove kao i uslove prekomerne vlažnosti
  • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
  • Sadržaj ulja 47-49%

Saznaj više KONFIDENS
Kontakt