KWS SINTRA

Novi srednje rani uljani hibrid

  • Srednje rani uljani hibrid
  • Visok potencijal prinosa, naročito u povoljnim uslovima proizvodnje
  • Tolerantan na ekonomski značajne bolesti koje prate proizvodnju suncokreta

Preporuka za setvu :

  • Preporučena gustina setve 55.000 - 65.000 biljaka / ha

kws_sintra_prinos_zma.png

Saznaj više KWS SINTRA
Kontakt