ORIENTES SU

Srednje rani uljani hibrid

  • Visoko tolerantan na herbicide na bazi tribenuron-metila
  • Genetski otporan na plamenjaču i volovod
  • Tolerantan je na Sclerotinia

Prednosti

  • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
  • Primenom herbicida na bazi tribenuron-metila u ovom hibridu se lakosuzbijaju širokolisni korovi, čak i palamida (Cirsium arvense)

Preporučena gustina setve (biljaka/ha) 55-65.000
Gustina setve u odnosu na snabdevenost zemljišta vodom dobra srednja loša
(000 biljaka/ha) 65 60 55

Kontakt