PROVIDENS

Visok prinos ulja, otpornost na Volovod

  • Novi hibrid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa
  • Genetski otporan na volovod ( sve rase prisutne u Srbiji )
  • Genetski otporan na rđu i suncokretov moljac

Prednosti

  • Visoko tolerantan na Phomopsis -u i Macrophomnia
  • Tolerantan je na Sclerotinia i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi
  • Biljke imaju bujan habitus i tolerantne su na poleganje
  • Visoko tolerantan na sušne i stresne uslove kao i uslove prekomerne vlažnosti
  • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
  • Sadržaj ulja 48 - 50 %

Saznaj više PROVIDENS
Kontakt