• KWS_bluehende_rapstraube.jpg
    KWS Uljana repica

Naši hibridi uljane repice

Naša zemlja raspolaže sa povoljnim zemljišnim i klimatskim uslovima za gajenje uljane repice. Međutim, postoje i dva ograničavajuća faktora kada je u pitanju proizvodnja ove kulture. To su u nekim godinama izrazito mala količina padavina (pogotovo pre i za vreme setve) i loša mehanizacija (što utiče na velike gubitke u žetvi i transportu). Međutim, u poslednje vreme I u pogledu kvaliteta mehanizacije ima napretka, te je ovaj faktor sve manje ograničavajući. Sa druge strane, površina pod ovom kulturom se nakon značajnih oscilacija stabilizovala i ima trend povećanja.Uljana repica je veoma poželjna kao predusev mnogim kulturama, pre svega jer:Ima pozitivan uticaj na strukturu zemljišta, što omogućava obradu zemljišta bez upotrebe pluga za naredni usev.Utiče na poboljšanje biološke aktivnosti u zemljištu.

Utiče na poboljšanje balansa humusa u zemljištu.Utiče na smanjenje troškova za obradu zemljišta, đubrenja azotom i zaštite biljaka kod narednog useva u plodoredu.Svojim aktivnostima u selekciji koje su intenzivne i okrenute prema praksi,kompanija KWSdoprinosi tome da odabirom i razvojem hibrida uljane repice koje daju visok prinos i imaju dobre osobine i perspektivu u budućnosti, proizvodnja ozime uljane repice ostane atraktivna i konkurentna. Dokaz za to su hibridi nove generacije: GORDON KWS, FACTOR KWS i UMBERTO KWS, a od ove sezone i HYBRIROCK, koji svojim visokim potencijalom za prinos, visokom tolerantnoscu na bolesti i visokom tolerantnoscu na pucanje mahuna u zetvi omogucuju poljoprivrednim proizvodjacima najbolje rezultate u datim uslovima proizvodnje.

dr Pavle Sklenar
Generalni direktor

Ponuda hibrida za 2020.

Sorta Tip
KWS CIRILL CL novo HIBRID ZA CLEARFIELD TEHNOLOGIJU PROIZVODNJE
GORDON KWS VISOKI PRINOSI UZ MALE GUBITKE U ŽETVI
HYBRIROCK PRINOS I PROFITABILNOST
UMBERTO KWS VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ŽETVI

Rezultati proizvodnje uljane repice za sezonu 2019/2020

Proizvodjač/Imanje Mesto KWS Hibrid Prinos kg/ha Vlaga %
Ardeljan Peruca Vladimirovac HYBRIROCK 4.950 9,0
Mario Dulić Đurđin UMBERTO KWS 4.900 6,5
Miroslav Paunić Kovilj UMBERTO KWS 4.900 5,6
George Keta Vladimirovac HYBRIROCK 4.500 9,0
DOO Raca Zrenjanin HYBRIROCK 4.500 8,5
Boža Plećaš Pavliš HYBRIROCK 4.500 7,5
Mirko Čikeš Erdevik UMBERTO KWS 4.360 6,6
Imre Brašnjo Gunaroš HYBRIROCK 4.261 6,8
Mirko Čikeš Erdevik HYBRIROCK 4.220 6,8
AGROVRŠAC Matijević agrar Vršac HYBRIROCK 4.200 8,5
Milan Krstanović Laćarak UMBERTO KWS 4.180 6,9
Robert Kazinci Tornjoš HYBRIROCK 4.160 6,0
Tamaš Bakai Ada UMBERTO KWS 4.150 6,7
Robert Kazinci Tornjoš UMBERTO KWS 4.140 6,0
Matijević Agrar doo Mihajlovo HYBRIROCK 4.120 9,1
VU Morović rj Ruma Ruma HYBRIROCK 4.060 7,2
Dejan Takač Pačir UMBERTO KWS 4.050 7,8
Milan Krstanović Laćarak HYBRIROCK 4.034 6,4
Tomislav Filipović Bač UMBERTO KWS 4.025 5,9
Dragoljub Lekić Kruščica HYBRIROCK 4.000 8,0
ZZ Veljko Lukić Kurjak Lukićevo HYBRIROCK 3.945 7,2
Darko Guljaš Vajska UMBERTO KWS 3.900 5,6
Gabor Pece Bačko Petrovo Selo HYBRIROCK 3.850 6,8
Čaba Molnar Bogaraš UMBERTO KWS 3.850 7,0
Arpad Dudaš Bečej UMBERTO KWS 3.762 6,7
Sabolč Rac Gunaroš UMBERTO KWS 3.762 8,0
Zoltan Kalmar Mol UMBERTO KWS 3.695 7,5
Akoš Tot Feketić UMBERTO KWS 3.675 7,0
Duško Naumov Bođani UMBERTO KWS 3.650 5,7
Radomir Rakić Pačir UMBERTO KWS 3.570 6,4
Žarko Debeljački Srbobran UMBERTO KWS 3.500 6,8
Alpar Kišimre Bačka Topola UMBERTO KWS 3.500 6,4
Albe Stipić Mala Bosna UMBERTO KWS 3.500 7,5
Maksimilijan Burbu Jablanka HYBRIROCK 3.500 8,2
AD RAVNICA Matijević agrar Bajmok UMBERTO KWS 3.491 7,0
Milan Kajtes Banatsko Karađorđevo HYBRIROCK 3.400 7,5
Tamaš Bajus Mol UMBERTO KWS 3.400 8,0
Jonel Preda Ritiševo KWS CIRILL CL 3.400 9,2
Davor Klecin Bač HYBRIROCK 3.325 5,8
Tamaš Bajus Mol GORDON KWS 3.300 8,0
Robert Vaštag Mol UMBERTO KWS 3.150 7,0
Dragoljub Lekić Kruščica UMBERTO KWS 3.100 8,1
VU Morović Morović HYBRIROCK 3.020 7,1
Eco Agri Bela Crkva HYBRIROCK 3.000 7,5
Eco Agri Bela Crkva UMBERTO KWS 2.500 7,0
Marčel Jenča Kuštilja UMBERTO KWS 2.400 8,9

Ovde možete pronaći vesti za uljanu repicu

Preuzmi - Katalog uljana repica 2020

Kontakt