KWS CALINDO CL

Dobro prezimljavanje

 • Visok potencijal i stabilnost prinosa
 • Brz razvoj u jesen i dobro prezimljavanje
 • Visoka tolerantnost na sušu

Prednosti

 • Maksimalna iskorišćenost zemljišnog potencijala i površine
 • Maksimalna priprema biljke za zimski period
 • Veći broj vitalnih i zdravih biljaka po jedinici površine
 • Izuzetno mali gubici u žetvi
 • Mali gubici prinosa usled uticaja suše

Preporuke za setvu

 • Optimalni rok setve: 01.-25.09.
 • Preporučena gustina: 400.000-500.000 bilj./ha
 • Pogodan za sve tipove zemljišta

Preuzmi - Katalog uljana repica 2022.