KWS GRANOS

Tolerantnost na TuYV virus

 • Visok potencijal prinosa zrna i ulja
 • Visoka tolerantnost na sušu
 • Tolerantnost na bolesti

Prednosti

 • Maksimalna iskorišćenost zemljišnog potencijala i površine
 • Maksimalna priprema biljke za zimski period
 • Veći broj vitalnih i zdravih biljaka po jedinici površine
 • Izuzetno mali gubici u žetvi
 • Mali gubici prinosa usled uticaja suše i bolesti

Preporuke za setvu

 • Optimalni rok setve: 01.-25.09.
 • Preporučena gustina: 400.000-500.000 bilj./ha
 • Pogodan za sve tipove zemljišta
KWS GRANOS

KWS GRANOS rezultati proizvodnje 2023.


Srđan Petrović

5.060
Lipar
7,0%

Željko Tomić

4.900
Novi Slankamen
7,0%


Sava Nedeljkov

4.700
Botoš
7,0%

Remy Trade doo

4.600
Ostojićevo
8,2%

Arpad Balog

4.550
Bečej
9,0%

Rezultati proizvodnje 2023.

Proizvođač/Imanje Mesto Prinos kg/ha Vlaga %
Petrović Srđan Lipar 5.060 7,0
Željko Tomić Novi Slankamen 4.900 7,0
Sava Nedeljkov Botoš 4.700 7,0
Remy Trade doo Ostojićevo 4.600 8,2
Arpad Balog Bečej 4.550 9,0
Predrag Nakomčić Čestereg 4.500 7,0
Petrović Srđan Lipar 4.460 7,2
IM Matijevic Kovačica Kovačica 4.300 9,5
Boško Elek Stanišić 4.170 7,0
Arpad Nađ Kula 4.080 6,0
Aleksandar Kovač Riđica 4.000 8,0
Dragan Pantić Jamena 4.000 5,8
Mladen Dulić Đurđin 3.500 7,5
Dragan Stojanović Sanad 3.350 7,4

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt