KWS GRANOS

Tolerantnost na poleganje

 • Visok potencijal prinosa zrna i ulja
 • Visoka tolerantnost na sušu
 • Tolerantnost na bolesti

Prednosti

 • Maksimalna iskorišćenost zemljišnog potencijala i površine
 • Maksimalna priprema biljke za zimski period
 • Veći broj vitalnih i zdravih biljaka po jedinici površine
 • Izuzetno mali gubici u žetvi
 • Mali gubici prinosa usled uticaja suše i bolesti

Preporuke za setvu

 • Optimalni rok setve: 01.-25.09.
 • Preporučena gustina: 400.000-500.000 bilj./ha
 • Pogodan za sve tipove zemljišta

Preuzmi - Katalog uljana repica 2022.

Kontakt