KWS MIKADOS

Novi hibrid uljane repice

  • Visok potencijal prinosa zrna i ulja
  • Veoma brz razvoj u jesen
  • Visoka otpornost na suvu trulež i TuYV virus

Prednosti

  • Zbog izražene otpornosti na suvu trulež i dobrog prezimljavanja, više je vitalnih i zdravih biljaka po jedinici površine
  • Zbog otpornosti na pucanje mahune, izuzetno mali gubici u žetvi i fleksibilno vreme žetve
  • Maksimalna iskorišćenost zemljišnog potencijala i površine

Preporuke za setvu

  • Optimalan rok setve: 01-25.09.
  • Preporučena gustina: 400.000-500.000 bilj./ha
  • Pogodan za sve tipove zemljišta

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati