UMBERTO KWS

VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ŽETVI

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz ravoj u jesen
  • Visoka tolerantnost na bolesti (Phorma, Sclerotinia)

Prednosti

  • Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  • Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.
UMBERTO KWS

UMBERTO KWS rezultati proizvodnje 2023.


Imre Kalman

5.400
Temerin
7,0%

IM Matijevic Kovačica

5.159
Kovačica
9,5%


Miroslav Painić

5.000
Kovilj
9%

AGROPEĐA

4.900
Sivac
7%

Lazar Paroški

4.768
Srbobran
9%
Saznaj više UMBERTO KWS

Da li već znate...?

Limit lista
Rezultati
Kontakt