UMBERTO KWS

VISOKA TOLERANTNOST MAHUNA NA PUCANJE U ŽETVI

  • Visok potencijal za prinos semena i ulja
  • Brz ravoj u jesen
  • Visoka tolerantnost na bolesti (Phorma, Sclerotinia)

Zemljište i klima

  • Hibrid pogodna za proizvodnju na svim tipovima zemljišta.
  • Tolerantna na ekstremne uslove proizvodnje.

Saznaj više UMBERTO KWS

Preuzmi - Katalog uljana repica 2022.

Kontakt