BINNTOO F1

Namenski hibrid za pripremu silaže za ishranu stoke

 • Godina registracije 2018
 • Namenski hibrid za pripremu silaže za ishranu stoke
 • Otporon na najvažnije bolesti

Prednosti

 • Vrlo visok prinos silaže
 • Visok procenat proteina ( 18 % i vise )
 • Vreme siliranja kada je klas u rukavcu veličine 10 cm, sto odgovara vremenu od 15. aprila
 • Posle siliranja, moguća je postrna setva

Prednosti

 • Vrlo visok prinos silaže
 • Visok procenat proteina ( 18 % i vise )
 • Vreme siliranja kada je klas u rukavcu veličine 10 cm, sto odgovara vremenu od 15. aprila
 • Posle siliranja, moguća je postrna setva
Kontakt