BINNTOO F1

RAŽ

  • Godina registracije 2018
  • Namenski hibrid za pripremu silaže za ishranu stoke
  • Otporon na najvažnije bolesti

Prednosti

  • Vrlo visok prinos silaže
  • Visok procenat proteina ( 18 % i vise )
  • Vreme siliranja kada je klas u rukavcu veličine 10 cm, sto odgovara vremenu od 15. aprila
  • Posle siliranja, moguća je postrna setva

Kontakt