BRASETTO F1

Vrlo visok prinos zrna

  • Godina registracije 2015
  • Vrlo visok prinos zrna
  • Višenamenski hibrid : priprema silaže za ishranu stoke, bio gas proizvodnja , ljudska ishrana

Prednosti

  • Veoma tolerantna na bolesti
  • Pogodna za proizvodnju kako u ravničarskim tako i u brdsko-planinskim krajevima
  • Veoma dobri uslovi i u stresnim uslovima

Prednosti

  • Veoma tolerantna na bolesti
  • Pogodna za proizvodnju kako u ravničarskim tako i u brdsko-planinskim krajevima
  • Veoma dobri uslovi i u stresnim uslovima
Kontakt