KWS ETERNEL

I prinos i kvalitet

  • Godina registracije 2021.
  • Sorta sa osjem
  • Srednje rana sorta visokog prinosa i odličnog kvaliteta

Prednosti

  • Srednje rana sorta visokog prinosa i odličnog kvaliteta
  • Sorta izuzetnog kvaliteta brašna
  • Odlični rezultati u intezivnim uslovima