KWS EXTREM

Najnovija genetika

  • Godina registracije 2020
  • Tolerantana na extremne uslove
  • Rana sorta pšenice

Prednosti

  • Najnovija genetika
  • Rana sorta pšenice
  • Visoko prinosna sorta
  • Dobar tehnološki kvalitet brašna
  • Tolerantana na extremne uslove

Da li već znate?

Limit lista
Rezultati
Kontakt