FARINELLI

I prinos i kvalitet

  • Srednje rana sorta
  • Izraženo bokorenje
  • Izuzetno tolerantna na fusarium i virus mozaika pšenice

Prednosti

  • Sorta dobrog kvaliteta brašna
  • Odlični rezultati u stresnim uslovima
  • Tretman regulatorima rasta: u intezivnim uslovima proizvodnje poželjan