SERAFINO F1

Srednje rani hibrid raži PollenPlus®

  • Robusna biljka, otporna na poleganje
  • Velika otpornost na stvaranje ergota (Clavices purpurea)
  • Koristi se za proizvodnju zrna a može i za pripremu silaže za ishranu u govedarstvu

Prednosti

  • Vrlo visok prinos zrna (potencijal prinosa 10 t/ha)
  • Otporna na najvažnije bolesti strnih žita (Septoria sp., Fusarium sp.)
  • Jak korenov sistem omogućava gajenje na svim tipovima zemljišta
Kontakt