TAYO F1

Srednje rani hibrid raži PollenPlus®

  • Najviši prinos zrna (potencijal prinosa 10 t/ha i više )
  • Velika otpornost na stvaranje ergota (Clavices purpurea)
  • Koristi se prvenstveno za proizvodnju zrna

Prednosti

  • Visoka biljka, otporna na poleganje
  • Otporna na najvažnije bolesti strnih žita (Septoria sp., Fusarium sp.)
  • Jak korenov sistem omogućuje gajenje na svim tipovima zemljišta
Kontakt