USUELLUM KWS

I prinos i kvalitet

  • Godina registracije 2021.
  • Srednje rana sorta
  • Izraženo bokorenje

Prednosti

  • Sorta veoma dobrog kvaliteta brašna
  • Odlični rezultati u stresnim uslovima
  • Visoko tolerantna na fusarium zrna i virus mozaika pšenice

Da li već znate?

Limit lista
Rezultati
Kontakt