U bent op de KWS-website voor België. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

GENIALIS KWS

FAO 230

De praktijk spreekt!

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.00 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan voeder-waardeopbrengst uit silomaïs
  • Zeer geschikt voor teelt op droogtegevoelige zandgrond
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 230
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 23,5
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,2
Energie-Index 48
Stevigheid 8
Bestel dit ras online

Proefveldresultaten GENIALIS KWS

Proefveldresultaten silomaïs middenvroeg CSAR
Proefveldresultaten korrelmaïs CSAR
Download onze voedergewassenbrochure