Калкулатор за сеитбена норма

Сеитбена норма

Сеитбената норма трябва да бъде между 20 и 150 кълняеми семена на м².
капацитет за кълняемост семена / м²

Маса на хиляда семена

Масата на хиляда семена трябва да бъде в границите между 2,5 и 15 g.
г

Кълняемост

Кълняемостта трябва да бъде между 85 и 100%.
%

Семена на единица

Една единица трябва да съдържа между 1,5 и 2 милиона кълняеми семена.
милиона кълняеми семена

Площ

ха
Норма на сеитба
кг / ха
Нужда от семена
Единица (и) за дадената зона