• bodenbearbeitung_landingpage.jpg
  Обработка на почвата

Информация за обработката на почвата

С подготовката на горния слой поставяте основата за успешна жътва. Особено по отношение на наредбата за торовете и забраната на част от пестицидите, подготовката на почвата придобива съществено значение. Тя е разделена на: обработка на стърнището, основна обработка на почвата и предсеитбена подготовка на семенното легло.
Обработването на стърнища основно е предназначено да стимулира покълването на самосевните семена и плевели, да подобри капилярността и да разпредели равномерно растителните остатъци. Основната обработка обръща или продълбочава почвата, за да позволи оптимален растеж на корените на последващата култура. Подготовката на семенното легло осигурява подравняване и равномерност при сеитбата на семената.

Основни моменти при обработката на почвата

Как изглеждат оптималните почвени характеристики ?

Оптималната почва трябва да бъде:

 • структурна, с нормална киселинност
 • без уплътняване и преовлажняване
 • хомогенна, добре разрохкана
 • с добро съдържание на хумус

Последици от неправилни обработки

Неправилното използване на техниката може да доведе до преуплътняване и лоша структура на почвата. При средни и тежки почви уплътняването се извършва главно в областта на плужната пета, при леките почви - в подпочвените слоеве.

Последиците от уплътненията са:

 • Накисване и ерозия
 • Недостиг на кислород в почвата
 • Намаляване на активността на микроорганизмите
 • Прекъсване на минерализацията
 • Ограничено вкореняване
 • Прекъсване на капилярното издигане на подземните води


Това от своя страна води до:

 • Дефицит на хранителни вещества
 • Лошо поникване
 • Изтегляне на растенията и промяна в цвета на листата
 • Значително по-ниски добиви


Мерки за противодействие:

 • Оптимално дълбоко разрохкване
 • Подходящи за почвата гуми
 • Увеличаване на съдържанието на хумус чрез тревни и др. смески, органично торене и регулиране на правилната pH-стойност
 • Избягване на оран в дъждовни и кални условия

За да постигнете оптимално обработване на стърнища след жътва на зърнени култури, трябва да отбележите следните точки:

 • Да няма разпиляване на зърно
 • Остри ножове за рязане на сламата, за да се получат къси нарязани остатъци
 • Плитка оран (3-5 см) непосредствено след жътва с цел:
 • Равномерно разпределение на сламата и плевелите
 • Провокирано поникване на самосеви и плевелна растителност
 • Затваряне на почвените капиляри, за да се предотврати непродуктивното изпаряване
 • Наклон при обработка, за постигане на равномерна дълбочина и подобряване на разпределението на сламата. Обикновено до 45 ° от посоката на редовете
 • Растителните остатъци да се смесят с почвата
 • Колкото по-влажна е почвата, толкова по-плитко трябва да се работи, за да се избегнат структурни повреди

Подготовка на семенното легло

Подготовка на семенното легло е едно най- важните мероприятия от подготовката за сеитба.

Особено важно е да се отбележи:
Дълбочината на обработка при подготовка на семенното легло зависи от изискванията на съответната култура. Семена с по-малки размери и кълняема енергия (напр. захарно цвекло, рапица) в по-голямата си част изискват много плитка и фино раздробена подготовка на почвата.
Подготовката на семенното легло при житни, царевица и слънчоглед, които имат по-голям размер и кълняема енергия, трябва да се извърши малко по-дълбоко.

Намерете консултант сега