• bodenbeschaffenheit_mais_1.jpg
    Изисквания към избора на поле за царевичен посев

Съществено значение за вашите добиви през вегетацията: изискванията към полето за царевица

Колкото различни са видовете култури, толкова различни са и изискванията към полето. Факторите, които влияят на растежа, имат различно влияние върху различните култури. Въпреки че, климат и вода са важни аспекти при отглеждането на царевица, като цяло царевицата има по-скромни изисквания към терена.

Основни фактори при определяне на полето:

  • Наличие на топлина и хранителни вещества през периода на вегетация
  • Бързо затопляне на земята през пролетта
  • Количеството на валежите през вегетацията и влагата, достъпна за растенията през периода на вегетацията
  • Здравен статус на полето

Полета, по-малко подходящи за отглеждане на царевица:

  • Студени и подгизнали почви, което предотвратява бързото затопляне през пролетта
  • Уплътнени почви, които не позволяват интензивно проникване в корените и снабдяване с хранителни вещества
  • Вкислени почви

Предимства и недостатъци на различните почви


Тип на почвата

Предимства

Недостатъци

Лека

Бързо затопляне
Лесна обработка

Недостиг на вода
Измиване на хранителни вещества

Средна

Вода, хранителни вещества,
обработка

-

Тежка

Вода, хранителни вещества

Бавно затопляне
Образуване на кора
Уплътнения
 


Преовлажнeни почви

-

Бавно затопляне
Бавна минерализация
Лоша структура при обработка

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Намерете консултант сега