• 160707_imagefotos_kws_116.jpg
    Почвени характеристики за царевицата

Аспекти на почвените характеристики при отглеждане на царевица

За земеделския производител почвата е най-важният производствен фактор. Почвата е основа за рентабилността на стопанството.

Кои са основните аспекти, които трябва да бъдат взети предвид:

  • царевицата е топлолюбива култура
  • необходимо е бързо затопляне на земята през пролетта
    • бързо покълване и поникване
    • израстване във височина
    • бързо развитие на младите растения

Всеки тип почва се характеризира с различни свойства.
Тези свойства имат както предимства, така и недостатъци при подготовката на почвата.

Следващата таблица изброява тези предимства и недостатъци, за да ви даде по-пълен преглед на характеристиките на различните почвени типове.

Предимства и недостатъци на различните видове почва

Тип на почвата Предимства Недостатъци
леки (песъчливи) По-бързо затопляне
По-леки обработки
Ниско капилярно покачване
Измиване на хранителни вещества
средни (песъчливо-глинести) Вода, хранителни вещества, обработки -
тежки (глинести) Висока влагозадържаща способност Бавно затопляне
Уплътняване
Ниска водопропускливост и слаба аеррация

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Намерете консултант сега