• rinderfuetterung_121_ernte.jpg
    Жътва на царевица

Акцентът на всеки сезон: жътва

За всеки фермер прибирането на реколтата е трудоемко, но и удовлетворяващо. След дълъг период на растеж и развитие най-накрая пожъваме това, което е засято. Също така има различни процедури и аспекти, които трябва да се вземат предвид за всеки вид култура.

Царевицата може да бъде прибрана като царевица за зърно, силажна царевица за хранене на животни или като субстрат за биогаз. Докато силажната царевица за хранене на животните и царевицата за биогаз се добиват по един и същи начин, прибирането на царевица за зърно се различава съществено от тях.

KWS е обобщил най-кратко най-важните разлики за вас.

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Различни приложения - различни методи за прибиране на реколтата

Обработка на стърнището след жътва на царевица

Интензивната обработка на стърнищата и почвата след жътва на царевица е много добра мярка за борба с царевичния стъблопробивач и за борба с фузариозата при следващата култура. Различни експерименти показват, че използването на мулчери след прибиране на царевица може значително да намали както броя на ларвите на пробивача, също така и фузарийната зараза при следващата култура. Намалената честота на фузариоза също намалява значително риска от прекомерно съдържание на DON, например при последваща култура от зимна пшеница.

Поради тази причина е особено важно интензивното раздробяване на царевичните стърнища. Графиката по-долу илюстрира качеството на раздробяване на различни мулчери.

Както можете да видите на графиката, има определени разлики в качеството на смилане на царевичното стърнище с различните инструменти. В този експеримент, мулчерът с големи чукове дава най-добри резултати.

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Намерете консултант сега