• hand_fasst_maisblatt_an.jpg
    Основни неприятели по царевицата

Царевичния стъблен пробивач - най-важният вредител при отглеждането на царевица

Огромните площи с царевица и продължаващото им разширяване, както и неправилните сеитбообороти са предпоставка за интензивно намножаване на значителен брой неприятели – сиви червеи, телени и лъжетелени червеи, щурци, сив царевичен хоботник, сив цвеклов хоботник, черен цвеклов хоботник, цикади и растителни дървеници, листни въшки, царевичен стъблопробивач, памукова нощенка и други. Добрата земеделска практика за отглеждане на царевица изисква ранен контрол по неприятелите срещу културата. Ето и някои препоръки за ефикасна борба с икономически най-опасните неприятели по царевицата:

Царевичният стъблен пробивач (лат: Ostrinia nubilalis) е един от най-важните неприятели в царевицата.

Научете повече за биологията на насекомото и възможните мерки за контрол.

Нападение върху царевичен кочан

Нападение върху царевичен кочан

Цикъл на развитие

Царевичният стъблопробивач е пеперуда със светлокафяв до бледожълт цвят. Развива две поколения годишно, по-големи повреди по царевицата нанася второто поколение. Пеперудите от това (второ) поколение снасят яйцата си на групички (до 70 броя) по долната повърхност на листата, като това съвпада с фаза изметляване. След излюпването първоначално гъсениците се хранят в пазвите на листата, а след това навлизат в стъблата, където дълбаят ходове. Ларвите на царевичния стъблопробивач са жълто-сиви с тъмна ивица на гръбната страна. Те изгризват тунелчета в дръжките на кочаните и самите кочани, по-рядко повреждат зърната на кочаните и метлицата. Растенията с повредени стъбла и метлици често се пречупват. В началото на август ларвите на царевичния стъблопробивач изпадат в диапауза. Зимуват в растителните остатъци.

Стратегия за борба

Агротехническите мероприятия като унищожаване на растителните остатъци (т.е. на зимуващите форми) или използването на толерантни сортове могат да ограничат популацията от неприятеля. Химичната борба цели унищожаването на младите ларви в момента на тяхното излюпване и преди вгризването им в стъблата. Важно е да се направи опит да бъде постигнат по-дълъг период на защита на растенията срещу неприятеля, като обикновено еднократно третиране не е достатъчно да покрие целия период на излюпване. Могат да бъдат прилагани гранулирани или течни продукти за растителна защита с необходимата регистрация. Препоръчват се две третирания, които се извършват по сигнал на РСРЗ. За целите на биологичния контрол се използва Trichogramma spp., което също дава добри резултати. Правят се три внасяния на паразита: първото (3000-5000 бр./дка) в началото на яйцеснасянето, второто (4000-5000 бр./дка) – по време на масовото яйцеснасяне, а третото – 8-10 дни по-късно в доза 5000-10000 бр./дка.

ИПВ - до фенофаза 6-8 лист: 10 бр. яйчни групички/100растения (при царевица за зърно) и 3 бр. яйчни групички/100растения (при царевица за семепроизводство); след изметляване: 90% нападнати растения с по 3-4 повреди/растение (при царевица за зърно) и 10% нападнати растения с по 1-2 повреди/растение (при царевица за семепроизводство).

Намерете консултант сега