KWS SAAT SE & Co. KGaA

Лице, което отговаря за съдържанието:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
37555 Айнбек, Германия
Телефон: +49 5561 / 311-0
Факс: +49 5561 / 311-322
Електронна поща: webmaster@remove-this.kws.com
Уеб сайт:https://www.kws.com

Председател на съвета: Marie Th. Schnell
Седалище на компанията: Einbeck
Göttingen, HRB 205722

Генерален партньор: KWS SE
Göttingen, HRB 205844

Председател на съвета: Marie Th. Schnell
Изпълнителен съвет: Felix Büchting (CEO), Peter Hofmann, Eva Kienle, Nicolás Wielandt

Идентификационен номер за данък върху продажби съгласно § 27а, закон за данък върху продажби : DE 11 476 4376