KWS SAAT SE & Co. KGaA

Лице, което отговаря за съдържанието:

KWS SAAT SE & Co. KGaA
Grimsehlstr. 31
Postfach 1463
37555 Айнбек, Германия
Телефон: +49 5561 / 311-0
Факс: +49 5561 / 311-322
Електронна поща: webmaster@remove-this.kws.com
Уеб сайт:https://www.kws.com

Председател на съвета: Andreas J. Büchting
Седалище на компанията: Айнбек
AG Göttingen HR B 205722

Генерален партньор: KWS SE
AG Göttingen HR B 205844

Председател на съвета: Andreas J. Büchting
Изпълнителен съвет: Hagen Duenbostel, Léon Broers, Peter Hofmann, Eva Kienle, Felix Büchting

Идентификационен номер за данък върху продажби съгласно § 27а, закон за данък върху продажби : DE 11 476 4376