CLIMACONTROL3

Какво се случва, когато сушата и високите температури станат ежедневие?

От покълването до пълното узряване на царевицата, процесът е сложен, като скоростта и продължителността на всяка фаза зависят от характеристиките на хибрида и продължителността на вегетацията. Околната среда често представлява значим фактор и въпреки че този фактор може да бъде стимулиращ, той твърде често се асоциира с неблагоприятно въздействие.

Проблемът?

Някои етапи от развитието се осъществяват при висока температура на въздуха и засушаване, като резултатът от това е недостатъчно количество лесно усвоима от растенията влага в почвата. По правило, когато за растението е трудно да си набавя вода, то изразходва повече енергия, за да остане оводнено. Един такъв стрес в резултат от липса на вода и хранителни вещества се отразява твърде зле върху добива.

Какво е нашето решение?

KWS непрекъснато подобрява генетичните качества на царевичните хибриди. При лабораторни условия и полски опити с родителските форми на KWS ние идентифицираме гени, които способстват за толерантност при стрес. Каква е методиката? Класическият подход е кръстосване на линии, които са с ясно изразени характерни черти, но съществено отличаващи се едни от други и едновременно с това изучаване на отделните техни поколения. Този подход е съчетан със съвременни методи за инженеринг и проследяване на процеса на кръстосване в рамките на опитната мрежа на KWS . За да ви предоставим нашите върхови постижения, в цяла Европа са разположени стотици опитни полета. Освен това сме създали 4 платформи за симулация на суша за изпитване на стреса от засушаване през отделните етапи от жизнения цикъл на растенията. Най-накрая целта ни е големият брой лентови опити да предоставят информация за поведението на хибридите в по-големи масиви.

Цялата тази изследователска работа доведе до създаването на ClimaControl3 – група от хибриди на KWS , които са с по-голяма толерантност към засушаване. През трите специфични фази – преди, по време и след цъфтеж, нашите хибриди свеждат до минимум риска от свързани със сушата проблеми благодарение на техните добре развити корени, по-големия капацитет за задържане на вода и по-добрия контрол на загубите от изпаряването на влагата при асимилация. Поради това нашите хибриди са в състояние да реализират по-ефективно своя потенциал в сравнение с останалите. И да оптимизират вашата печалба.

ClimaControl3