• ruebendrille_aussaat_fluessigduengung_ultmarts05_108.jpg
    Торене

Полезни съвети за торене на царевица и рапица

В земеделието торенето предлага допълнително снабдяване с хранителни вещества, за да се осигури адекватна грижа за вашите растения. Точната и вярна препоръка за торене има здрава икономическа логика, като осигурява достатъчен ресурс за правилното изхранване и развитие на земеделските култури, поддържа почвеното плодородие и реализира значителни икономии от ненужно вложените количества тор. Правилното пробовземане и вида на почвените анализи са от решаващо значение за успеха на всяко земеделско начинание и бизнес.

Открояваме основните разлики между основното и икономичното торене, за да избегнете загубите на добив и качество.

Намерете консултант сега