• 160707_imagefotos_kws_1.jpg
    Основни аспекти в торене на царевица

Торене в царевица - оптимална опора за идеално развитие

Един от най-важните фактори, влияещи на растежа и развитието на царевичните растения, е минералното хранене. Заедно с фотосинтезата то представлява единен процес на обмен на веществата между растенията и средата.

За разлика от повечето зърнени култури, царевицата се нуждае от усилено минерално хранене и торене до узряване на реколтата и като култура с дълъг вегетационен период е способна да усвоява хранителни вещества от почвата в продължение на целия си жизнен цикъл.

Непосредствен източник за храна на растенията е почвеният разтвор. Внасянето на минерални торове с основната обработка на почвата и като подхранване способстват оптимизацията на почвения разтвор по съдържание на хранителни елементи. Последните играят важна роля в създаването на оптимално осмотично налягане на почвения разтвор, което, от своя страна, подобрява минералното хранене на растенията.

Системата за почвено торене на царевицата включва основно торене, присеитбено торене (заедно със сеитбата) и подхранване. Най-голямо количество торове се внасят до сеитбата с основното торене на царевицата.

В условия на недостатъчно количество влага тези торове за основно торене е по-добре да се внасят есента, а в райони с достатъчна влага и на почви с лек състав – фосфорните и калиеви торове – преди оранта, а азотните – пролетта с предсеитбените обработки. Като органичен тор на почвата следва да се използват и органичните остатъци от всички култури в сеитбооборота.

Нужди на царевицата от хранителни вещества.

1.Царевица за зърно:

- Азот (N) - 13 - 24 кг/тон продукция.

- Фосфор (P) - 3 - 4 кг/тон продукция. (P2O - 5 - 8 кг/тон продукция)

- Калий (K) - 3 - 4 кг/тон продукция. (K2O - 4.5 - 5 кг/тон продукция)

- Магнезий (Mg) - 1 - 1.5 кг/тон продукция. (MgO - 1.7 - 1.8 кг/т продукция)

- Калций (CaO) - 1.8 кг/тон продукция.

- Сяра (S) - 1.2 - 2.4 кг/дка царевица.

- Бор (B) - 4.9 г/тон продукция.

- Мед (Cu) - 2.4 г/тон продукция.

- Желязо (Fe) - 12 г/тон продукция.

- Манган (Mn) - 6 г/тон продукция.

- Молибден (Mo) - 0.8 - 1.0 г/тон продукция.

- Цинк (Zn) - 21 г/тон продукция.

2.Царевица за силаж:

- Азот (N) - 10 - 13 кг/тон силаж.

- Фосфор (P2O5) - 2.5 - 7.9 кг/тон силаж.

- Калий (K2O) - 7.4 - 12 кг/тон силаж.

- Магнезий (MgO) - 1.5 - 3 кг/тон силаж.

- Сяра (S) - 0.7-1.5 кг/тон силаж.

KWS би искал да ви запознае с различни аспекти на торенето, за да ви помогне да гарантирате успеха си в отглеждането.

Намерете консултант сега