• 130424_2_hybrirock__3_.jpg
    Торене на рапица

Полезни съвети за торене на рапица

Балансираното снабдяване с хранителни вещества е основата за стабилни върхови добиви.

Препоръчителни норми за торене на рапица

  • Азот - 6-13 кг а.в./дка.
  • Фосфор - 6-8 кг а.в./дка;
  • Калий - 5-8 кг а.в./дка
  • Фосфорът и калият се внасят при подготовката на почвата за сеитба. Азотът може да се внесе на два пъти - половината заедно с фосфора и калия, а другата половина - в края на зимата - при първа възможност за влизане в полето. Бедните на микроелементи /молибден, манган, бор, магнезий/ и калций почви трябва да се наторят със съответния тор, за да се избегнат повреди, индуцирани от недостиг на микро и макроелементи. На сиви горски почви и когато при торене на рапицата е внесен повече азот, добър ефект дава подхранването с молибден.

Извличане на хранителни вещества в рапицата

Растителните остатъци от рапичното растение, както и на предходната култура, остават на полето. Съдържанието на хранителни вещества в тях също трябва да се отчита. Ако се използват оборски торове - твърд, полутечен, течен, те също трябва да се вземат предвид при планирането на минералните торове.

Данни в kg / dt добив

Хранителен елемент Зърно Растителни остатъци Обща сума
N
3.3
1.1
4.4
P205
1.8
0.6
2.4
K20
1.0
4.0
5.0
MgO
0.5
0.7
1.2

Източник: доставка на торове; LFL [Държавен институт по земеделие ] Weihenstephan, юни 2004 г.

Открийте правилния хибрид рапица тук

Тук може да се информирате кои аспекти на торенето трябва да се имат предвид за другите култури

Намерете консултант сега