• beratung_aussaat_bodenbearbeitung_bodenbearbeitung_mais.jpg
  Основни аспекти при отглеждането на царевица

Най-важните факти за обработката на почвата - за вашия успех в отглеждането на царевица!

За да могат културите да използват пълния си генетичен потенциал, почвата трябва да бъде в оптимално състояние за развитие на растенията. Следователно обработките с всичките различни аспекти е от особено значение.

KWS е съставила за вас най-важните аспекти при обработката на почвата.

1. Правилната pH-стойност - незаменима за вашия успех!

Поддържането на "правилната" pH-стойност е от съществено значение за постигане на високи добиви и качество при отглеждането на царевица. Стойността на pH осигурява информация за варуването на почвата. Изискването дали да се варува, зависи от текущата pH-стойност, съдържанието на хумус и тип на почвата. В ранна пролет и предсеитбено торене с бързодействащи видове варуващи елементи е препоръчително (напр. Предварително сеитбено варуване с 1,7 т CaO / ha).

Основните цели за pH-стойност трябва да бъдат насочени към:


тип на почвата

Целева pH-стойност и поддържане на варовик (kg / ha CaO)
в зависимост от съдържанието на хумус


максимално количество вар годишно в kg / ha CaO

до 4%, ниско или средно съдържание на хумус

4.1-8% високо съдържание на хумус

8,1-15% много високо съдържание на хумус

15.1-30%
торен


повече от 30%
Bog **


С

5.6
600

5.2
500

4.8
400

4.3
200

4.1
0

1000

IS, sU

6.0
900

5.6
800

5.2
700

4.8
300

-

1500

ssL, IU

6.4
1100

6.0
900

5.6
700

5.1
400

-

2000

sL, uL, L

6.8
1300

6.3
1100

5.8
900

5.2
500

-

3000

utL, tL, T

7.0
1600

6.5
1500

6.0
1200

5.4
600

-

4000

* Препоръчителните количества варуващи елементи се основават на тригодишно сеитбообращение с умерени нива на добив при 850 мм годишни валежи

Източник: LWK Северен Рейн-Вестфалия

2. Температурни изисквания на почвата при отглеждане на царевица

Температурните колебания са по-големи в леките почви, отколкото при тежките почви. Особено студените периоди в ранната фаза могат трайно да повлияят на развитието на растението, особено в стадий 6-8- ми лист.

Възможните последствия включват:

 • Увреждане на царевичните посеви
 • Нерегулярно опрашване
 • По-малко редове царевица на кочан
 • Неозърняване на кочана на кочана

Когато първият кочан не се развие, се образува втори и трети. Развитието на втория кочан обаче се забавя, поради което може да се стигне до неадекватно опрашване, което води до намалени добиви.


Агрономически мерки за противодействие:

 • Почви с добра структура
 • Достатъчно снабдяване с хранителни вещества
 • Балансирано съдържание на хранителни вещества
 • Избягване хербицидни действия при наличие на високи температурни колебания

До стадий 6-ти лист студените фази могат да причинят временен фосфорен дефицит с виолетово оцветяване. Няма негативно влияние върху добива.

За описване на пригодността на полето за отглеждането на царевица се използват средните температури през периода на вегетация и температурната сума.

Приложимост за отглеждане на сортове от различните групи по ранозрелост в зависимост от средните температури и топлинните суми
Средна температура.
Септември в ° C


съгласно AGPM, на база 6 ° C

Група по ранозрелост

Силажна царевица

Царевица за зърно

Силажна царевица
при% DM


Царевица за зърно
при% DM


ранни

12,5 ° С
-

13,5 ° С
-

при 32%
при 35%

1,450 ° С
1,500 ° С

при 65%
-

1.600 ° C
-

средно ранни

13,5 ° С
-

14.5 ° С
-

при 32%
при 35%

1.490 ° С
1.540 ° С

при 65%
-

1.650 ° С
-

средно късни

14.5 ° С
-

15.0 ° С
-

при 32%
при 35%

1.530 ° С
1.580 ° С

при 65%
-

1.670-1730 ° С

късни

15.5 ° С

15.0 ° С

при 32%

прибл. 1.590 ° С

при 70%

Източник: наше собствено изчисление според AGPM 2017

3. Нуждата от вода при царевицата

В сравнение с другите култури царевицата има малка нужда от вода за производството на суха маса. За образуването на 1 кг суха маса, царевицата има нужда от 300 L вода. Тази стойност се нарича също коефициент на транспирация.

Компилация на коефициентите на транспирация на различните видове култури показва различните изисквания за вода:

Коефициент на транспирация (l вода / kg TM) Вид култури
200-300 Просо (сорго)
300-400 Царевица, цвекло
400-500 Ечемик, ръж, твърда пшеница
500-600 Картоф, слънчоглед, обикновена пшеница
600-700 Рапица, грах, полски боб, овес

Източник: BOKU [Университет за природни ресурси и науки за живота] Виена

 • Добре подхранваните растения имат по-голям капацитет за придобиване на вода
 • Калият е от особено значение, тъй като има положителен ефект върху водния баланс на растенията
 • Царевицата има най-висока нужда от вода (до 6 мм на м² на ден) от появата на класчето до млечна зрелост.

Чрез обработките,избора на хибрид, гъстота на растенията, дата на сеитба и торене могат да се прилагат производствени стратегии срещу водния стрес.

Ефекти от недостиг на вода

 • До началото на цъфтеж: Нарушаване на растежа и образуването на кочани
 • По време на цъфтеж + горещина: неправилно опрашване
 • След опрашване: Ограничаване на асимилацията в зърното

4. Извличане и усвояване на хранителните вещества в царевицата

Царевицата има по-късно начално изискване за хранителни вещества, но е необходимо пълно извличане поради високия си добивен потенциал. Тъй като прогнозите за добив могат да се различават в зависимост от даденостите на съответните площи, необходимите хранителни количества също показват значителна променливост.

Хранителни вещества (kg / ha на 10 dt царевица за зърно [86% сухо вещество DM] или 100 dt силажна царевица свежа маса [28% сухо вещество DM] :
Силажна царевица (28% DM)

Царевица за зърно (86% DM)

Хранителен

на 100 dt прясна маса

Зърна (10 dt)

Слама (10 dt)

Азот (N)

30-40

12-16

5-9

Фосфат (P205)

15-25

6-11

5-7

Калий (K20)

35-50

4-6

15-25

Магнезий (MgO)

7-13

2-3

2-4

Вар (CaO)

10-18

2-3

5-7

Сяра (S)

3.5

-

-

Източник: From Früchtenicht et al., 1993

В допълнение към тези средни стойности за извличане на хранителни вещества са важни следните аспекти:

 • Потребността от хранителни вещества се колебае значително в зависимост от конкретните обстоятелства и прогнозирания добив
 • Адекватно снабдяване с микроелементи
 • Резултати от тестване на почвата

В допълнение към основните хранителни вещества (азот, фосфор, калий, магнезий, калций) ще бъде обсъдено и добавянето на сяра и микроелементи. Изискванията за сяра и азот са тясно свързани, тъй като тези две са свързани в растителния протеин в съотношение 1:10. Следователно минералното торене със сяра е разумно.

Препоръчително торене

Нивото на торене зависи от съдържанието на хранителни вещества в почвата и очакваното ниво на добив. За всяка кампания трябва да се изпълни план за торене съгласно Наредбата за торене. Таблицата по-долу предоставя референтни стойности:

Тип Количество (kg / ha) Време за внасяне
Азотно торене (N) 140-220 преди и по време сеитба, преди или след поникването
Фосфатно торене P205 40-80 есен с дълбока оран или преди сеитбата
Калий торене К20 200-250 есен или преди сеитбата (пролет, есен)
Торене със сяра 30-40 преди или по време на сеитба, преди или след поникването
Магнезий 40-70 преди или по време на сеитба, преди или след поникването

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Времето за максимално извличане на хранителни вещества се простира от около 10-15 дни преди цъфтеж до 25-30 дни след цъфтеж. През този период се усвояват 85% от нуждите от азот, 73% от потребността от фосфор и 96% от потребността от Калий. Азотът и фосфор също все още се изтеглят по време на узряване на кочаните. Приемът на калий е завършен дотогава.

Искате ли повече информация по темата Торене? KWS е съставил някои аспекти за вас.

Периоди на усвояване на хранителни вещества (в проценти)

Източник: Herrmann, 2010

Стадий

N

P205

K20

MgO

С

до фаза 4 лист

2%

1%

4%

3%

2%

Етап от 4 лист до изсъхване на свилата

85%

73%

96%

78%

85%

Узряване на кочана

13%

26%

0%

19%

13%

Курс на усвояване на хранителни вещества

Източник: нашата собствена презентация, базирана на Herrmann, 2010

Източник: нашата собствена презентация, базирана на Herrmann, 2010

Намерете консултант сега