• pfluegen_augsep05_125neu.jpg
    Обработка на почвата при рапица

Обработването на почвата - основа за успешна и надеждна жътва

Добивът на рапица зависи до голяма степен от състоянието, в което посевите преминават през зимата. В допълнение към навременната сеитба, обработките са от решаващо значение като важен фактор за оптимално есенно развитие.

Рапицата е една от културите , която е много чуствителан към неправилно обработване на почвата.

При отглеждането на рапица е необходимо прецизно обработване на почвата. Като цяло трябва да се вземат предвид следните точки:

Ресурсна ефективност

Всички мерки за обработка на почвата и подготовка на семена трябва да се извършват с мерки за опазване на влагата, за да се гарантират благоприятни условия за покълнване и растеж на младите растения. Това е особено важно за региони с ниски валежи.

Използване на правилна техника

Техниката на производство винаги трябва да бъде адаптирана към метеорологичната ситуация. Лошото есенно развитие обикновено не може да се коригира през пролетта.

Добра структура на почвата

За бърз растеж в дълбочина на корена трябва да се избягва уплътняване на почвата. Необходима е равномерна повърхност на почвата.

Намерете правилния хибрид тук!

Периодът от време между жътва на предходната култура и последващата сеитба на рапица определя методиката за обработка на почвата и последващата сеитба. Колкото по-малък е периодът на гниене на сламата, толкова по-висок е рискът при сеитбата. Изискванията на рапичното семе към фино семенно легло не се задоволяват с бързи, прибързани мерки.

KWS е съставила важните аспекти на обработката на почвата в рапицата за вас.

Интересувате ли се и от това ...

Намерете консултант сега