• KWS_rapsfeld_blauer_himmel.jpg
  Сеитбена норма при рапица

Как да определим идеалната сеитбена норма за рапица!

Сеитбената норма, т.е. изсятите семена на м² отчитат загубите на растенията по пътя към желаната гъстота. За изчисляването на сеитбената норма, изборът на хибрид и времето за сеитба също са от решаващо значение. Рапичните растения с по-ниска гъстота са по-стабилни, което обикновено означава по-малко усилия до жътва на рапицата.

Прекомерната гъстота на растенията често води до по-лоши добиви от рапица поради:

 • гъст посев с влошено развитие
 • по-слабо образуване на корени
 • по- голяма склонност към изтегляне
 • повишена чувствителност към болести

Водещи стойности за съответната сеитбена норма

Ориентировъчни стойности за сеитба в семена/ м2 Сортове Хибриди
Ранна сеитба 10-20 август 50 - 55 35 - 45
Средна сеитба 20-31 август > 55 45 - 50
Късна сеитба в септември   > 55

Източник: KWS SAAT SE & Co. KGaA

Намерете подходящия хибрид при нас!

Основни аспекти:

 • Оптималната гъстота на растенията зависи от тяхната характеристика
 • При късни или трудни условия за сеитба на рапичните растения могат да се развият максимум осем листа. Трябва да се постигне гъстота на растенията между 40 - 50 растения на м²
 • При ранна сеитба и оптимални условия маслодайната рапица често може да развие повече от дванадесет листа. Следователно трябва да се предотврати прорастването. Да не се надвишават 40 растения на м² (за оптимално разпределение трябва да се таргетират 25-30 растения на м²)

 • При добри сеитбени условия сеитбената норма може да се занижи
 • Грешките при подготовка на семенното легло могат да бъдат компенсирани само с по-висока сеитбена норма
 • За хибридите сеитбената норма в сравнение със сортовете може да бъде намалена с 15-20%
 • Сеитбената норма може да се изчисли по следната формула:

  Семена на m² x TKG (g) / кълняемост (%) = сеитбена норма (kg / ha)

Намерете консултант сега