• _mg_8338.jpg
    Време за сеитба на рапица

Идеалното време за засяване на рапица - Избор на подходящ момент

Времето за сеитба от средата на август до средата на септември като цяло е оптимално за доброто развитие на рапицата. Най-добрият възможен период за сеитба може да бъде много различен в регионален план според климатичните и специфичните за района условия.

Ранната сеитба повлиява положително силното развитие на корените и отделните растения. От друга страна, много ранните срокове на сеитба увеличават риска от зимни щети поради буен растеж на културата. Засяването твърде късно е с лошо развитие през есента и може да доведе до слабо развитие на растението за презимуване, което впоследствие е предпоставка за по-ниски добиви.

Очаквания за добив в зависимост от време за сеитба

Време между сеитбата и първия 5 дневен период с температура <2 ° C Очаквания за добив Процент от добив според региона
До 95 дни Нисък добив 70 до 80
95 до 105 дни Умерен добив 80 до 90
105 до 115 дни Висок добив 90 до 100
Повече от 115 дни Много висок добив 100 до 110

Източник: Makowski, N. (2007)

Не сте сигурни за сеитбената норма?
Намерете консултант сега