Калкулатор на разходите за сушене

Пожънато количество влажно зърно

Стойността трябва да бъде между 5 и 22 тона на хектар.
т / ха

Съдържание на влага

Стойността трябва да бъде между 15 и 40%
%

Стандартна влага

Стойността трябва да бъде между 14 и 15%.
%

Коефициент на свиване

Коефициентът трябва да бъде между 1,1 и 1,5%.
%

Коефициентът на свиване при изсушаване улавя загубите по време на сушене на зърното(натрошени зърна и други примеси).

Тази стойност може да се различава при различните дейности и трябва да бъде между 1,1 и 1,5. След това изсушаването може да се изчисли по следната формула:

Коефициент на свиване (dt / ha) = свеж добив (dt / ha) * коефициент на свиване при изсушаване * (съдържание на влага (%) - стандартна влага (%))

Цена на царевица за зърно

Стойността трябва да бъде между 10 и 360 лв / т
лв / т

Такса за сушене

Въведете стойност за таксата за сушене на % влага. Това може да се различава в зависимост от сушилните съоръжения и обикновено е от 0,5 до 4 лв /% влага.
лв /% влага

Вършитба и транспорт

Стойностите трябва да са между 130 и 190 лв / ha в зависимост от размера на полето и транспортното разстояние.
лв / ха
Пазарни резултати (Нето)
лв / ха
Тегло, сухо
T
Такси за сушене
лв / т
Такси за сушене
лв / ха

Пазарни показатели минус разходите за сушене
лв / ха
Сушене на свиване
%
T
Продажбена цена без разходи за сушене и разходи за жътва и транспорт
лв / ха

Пазарни показатели минус разходите за събиране на реколтата и сушенето.

Намерете консултант сега