Инструмент за температура на почвата за царевица

  • Въведете пълния си пощенски код.
  • Данните се актуализират дневно.
  • Оптималното време на сеитба зависи от почвените условия, температурата и влагата в сеитбеното легло.

Съвременните хибриди имат висока степен на толерантност към студа, но не трябва да се засяват преди почвите да са достигнали равномерна температура за 3-4 дни (8°C за леки почви, 12°C за тежки почви).

Температури на почвата за вашия регион

    Любопитни ли сте за текущите температури на почвата?

    Интересувате ли се от нашите температури на почвата и бихте ли искали да видите стойностите за вашия регион? Тогава се регистрирайте безплатно за myKWS.

    Научете повече за myKWS

    Регистрирай се сега
    • Текуща температура на почвата
    • Предходни години (средно 5 години)
    • Минимална температура
    • Днес

    Източник: DTN ClearAg

    Намерете консултант сега