Výpočet vzešlosti

Pro vzejití 50 % řepy potřebují rostliny za optimálních půdních podmínek (dobré hospodaření s vodou, přiměřená struktura půdy atd.) teplotní sumu kolem 90 °Cd (podle vlastních pokusů KWS). Tato teplota se vypočítá součtem průměrných denních teplot minus základní teplota 3 °C (Milford a kol., 1985).

Na níže uvedeném grafu je průsečíkem fialové a oranžové čáry zvýrazněn termín, kdy je dosaženo požadované teplotní sumy.

Tento nástroj je určen pro použití v období od března do května.

Název pracoviště Datum setí Zahřátí ve stupňodnech

Výpočet vzešlosti pro vaši lokalitu

  Curious about the field emergence timer?

  Are you interested in learning how to predict field emergence on the basis of the heat sum and would like a forecast for your region? Then please sign up for our free myKWS.

  Registrovat nyní

  Datum setí

  50% vzešlost

   

  K tomuto datu by mělo bych při optimálních půdních podmínkách vzešlých 50 % všech zasetých semen.*

  Aktuální suma teplot

  • Aktuální suma teplot
  • Vzejití plodin 50 %
  • Dnes

  Zdroj: DWD [Germany's National Meteorological Service]

  Průměrná denní teplota

  • Průměrná denní teplota
  • Vzejití plodin 50 %
  • Dnes

  Zdroj: DWD [Germany's National Meteorological Service]

  *Kalkulace: průměrné denní teploty minus základní teplota 3°C