• CR-_header.jpg
  CR+
  Nová generace cerkotolerantních odrůd

Měníme pravidla. CR+

Získejte tu nejlepší kombinaci: Ochrana před cerkosporou + výkonnost odrůd.

Nová generace cerkotolerantních odrůd mění pravidla hry: přináší vysokou úroveň tolerance A zároveň vysokou výkonnost při silném i slabém tlaku cerkospory.

Tato nová tolerance byla identifikována v rozsáhlé šlechtitelské populaci, kterou společnost KWS získala především z široké škály materiálů blízkých divokým druhům řepy Beta vulgaris ssp. maritima. Vyšlechtěna byla klasickými šlechtitelskými metodami (křížení a selekce).

Pokusy v Nizozemsku (2020): nová odrůda se zvýšenou odolností vůči cerkospoře ve srovnání se současnou odrůdou odolnou vůči cerkospoře, obě pod silným tlakem choroby.

Pokusy v Nizozemsku (2020): nová odrůda se zvýšenou odolností vůči cerkospoře ve srovnání se současnou odrůdou odolnou vůči cerkospoře, obě pod silným tlakem choroby.

CR+
Nová generace cerkotolerantních odrůd.
Průlom ve šlechtění od společnosti KWS.

Nová a výkonná generace cerkotolerantních odrůd přináší nové možnosti v potlačování choroby při zachování vysoké výkonnosti

Špičkový management cerkosporové skvrnitosti listů.

Ochrana proti cerkospoře

 • Umožňuje nejsilnější ochranu proti cerkospoře po celé vegetační období i při velmi silném tlaku choroby, navíc s potenciálem úspory fungicidů.
 • Udržuje listovou plochu plodiny zdravou a aktivní pro maximalizaci produkce cukru.

Výnosová výkonnost

 • Vyšší výkonnost než u současných odrůd tolerantních vůči cerkospoře i při velmi silném tlaku cerkospory.
 • Bez signifikantního poklesu výnosu ve srovnání s jinými odrůdami (ať už s CE tolerancí, nebo bez tolerance) i v případě, že tlak cerkospory je velmi slabý nebo žádný

Náročné podmínky pro pěstování cukrovky

Vzrůstající tlak chorob

Cercospora vystavuje cukrovou řepu opravdu velmi drsným podmínkám:

 • Zhruba dvě třetiny světové plochy cukrové řepy jsou ohroženy rizikem středního až silného tlaku cerkospory (tj. asi 3 mil hektarů) Pozorování ukazují, že choroba dlouhodobě rozšiřuje na nová území směrem z jihu na sever.
 • Cerkosporová skvrnitost listů je zdaleka nejničivější chorobou listů cukrové řepy - na mnoha místech snižuje výnosy až o 50 %*.
 • Cercospora navíc způsobuje velké problémy při zpracování řepy v cukrovarech, což má za následek snížení produktivity a konkurenceschopnosti nejen pěstitelů, ale i cukrovarnického průmyslu.

Účinnost fungicidů

V budoucnu bude potírání cerkospory pomocí přípravků na ochranu rostlin stále obtížnější.

 • Rezistence vůči fungicidům se široce šíří, a tím snižuje účinnost přípravků na ochranu rostlin.
 • Široké použití účinných látek pro prevenci rezistencí již není možné, protože jejich počet se dále omezuje.
 • Integrovaná ochrana proti škůdcům nabývá na významu - zemědělci jsou nuceni co nejvíce omezit používání fungicidů.