KWS ADAPTICO

  • Dvouliniový hybrid
  • FAO Z 330/S 340

Charakteristika

  • Silážní hybrid s vysokým výnosem suché hmoty v teplých oblastech
  • Vhodný pro řepařské a kukuřičné oblasti
  • Obrovské bohatě olistěné nepolámavé rostliny s vynikajícím zdravotním stavem
  • Výnosové a kvalitativní parametry ho předurčují k užití pro skot i BPS