KWS KAMPINOS

FAO Z 200 / S 200

Dvouliniový hybrid

  • Univerzální hybrid s tolerancí vůči stanovišti
  • Pro kombinované využití - zrno či siláž
  • Plastický hybrid s vysokou tolerancí k suchu (ÚKZÚZ 2017-20 výnos zrna 104,3 %)

Charakteristika

  • Rekordní výnosy zrna při rychlém uvolňování vody
  • Vysoká odolnost vůči houbovým chorobám - nelámavé stéblo
  • Zdravá siláž s vysokým obsahem škrobu a celkovou stravitelností
  • Vynikající hybrid pro výsevy po sklizni žita na senáž
  • Sklizňové okno v dostačující délce pro optimální termín sklizně na siláž

Základní informace

Ihned najít poradce