KWS STABIL

  • FAO Z 200 / S 210
  • Dvouliniový hybrid

Charakteristika

  • Stabilně vysoký výnos siláže v chladných oblastech
  • Siláž s vysokým obsahem škrobu pro špičkové chovy dojnic
  • Základ krmné dávky dojnic v oblastech s vyšším podílem jetelotravních senáží
  • Jistota vysokého výnosu kvalitní siláže i v pozdním termínu setí
  • Do všech oblastí jako následná plodina po žitě
  • V řepařské a bramborářské oblasti pro super ranou sklizeň zrna
  • Vysoký ekonomický efekt při pěstování na zrno i siláž

Ihned najít poradce