FACTOR KWS

Dobrá trefa !

 • Hybridní odrůda
 • Na vlně produktivity
 • Registrace v ČR v roce 2014

Charakteristika

 • Hybrid vyšlechtěn z nových genetických zdrojů
 • Specifické vlastnosti umožňují dosažení vysokých výnosů i v problémových a velmi netypických podmínkách pro pěstování řepky (ÚKZÚZ 2014 CHO – 7,75 t/ha)
 • Gen Rlm 7 – geneticky podmíněná odolnost vůči chorobám báze stonků Phoma
 • Nadprůměrná tolerance k chorobám kořene Verticilium potvrzena v ÚKZÚZ
  2012 – 2017
 • Zdravé paty stonků a fungující kořeny podporují vysokou odolnost vůči poléhání
 • Dobře se hodí pro pěstování v širokých řádcích
 • Velmi vhodná do podmínek ČR - vysoké zastoupení řepek v osevních postupech
 • Rychlý vývoj na podzim zmírňuje důsledky pozdnějšího termínu setí
 • Dobrá zimuvzdornost - doporučujeme použití fungicidů s regulátorem růstu a vývoje rostliny ve stádiu 4 listů
 • S-POD funkce - geneticky podmíněná odolnost vůči pukání šešulí
 • Vytváří velké množství produktivních bočních větví a větví druhého řádu
 • Plně restaurovaná hybridní odrůda typu OGURA - jistota opylení, tvorby semene
  a výnosu

Najděte svého obchodního zástupce