U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu
  • Seed2FEED-(18).jpg
    SEED2FEED

Farmdesk: de sport van voerkosten verlagen

Een half jaar geleden hielp KWS-adviseur Willem van den Elzen melkveehouder John Baaijens aan een basisversie van de Farmdesk. “Ik heb er niet veel werk van en via de telefoon heb ik altijd zicht op waar ik sta met de voerkosten op mijn bedrijf,” ervaart Baaijens. “Het is een bewustwording scherp te zijn op de kostprijs,” aldus van den Elzen.

Vraag melkveehouders wat de kostprijs van een liter melk op hun bedrijf is en ‘9 van de 10 hebben geen idee’, aldus KWS-adviseur Willem van den Elzen. “Terwijl het de grootste kostenpost op het bedrijf is.” Met Farmdesk weet je wat het rantsoen kost, geeft van den Elzen aan. “Veehouders zijn hardwerkend, maar verdienen ze ook? Farmdesk helpt in het bewust worden hiervan.”

Zien hoe het draait

Ook John Baaijens uit Boxtel liet zich overtuigen. De melkveehouder is maïsklant bij KWS-adviseur Willem van Gerven en die riep op zijn beurt de hulp in van collega Willem van den Elzen, die bij Baaijens Farmdesk installeerde. Een app op de telefoon,dat is wel zo gemakkelijk. “Het enige wat ik bijhoud, is wanneer er een koe bijkomt of afgaat in de melkproductie.”Farmdesk-adviseur van den Elzen heeft in het programma het rantsoen er al ingezet. “Gras, maïs en brok, een heel simpel rantsoen en dat houd ik ook graag zo,” aldus de melkveehouder, die zo’n 55-60 koeien melkt. “We hebben behoorlijk grond en zijn extensief. Ik heb ook wel eens nagedacht over bieten of MKS of CCM,” aldus Baaijens. “Maar ik verhuur een gedeelte van mijn hectares voor aardappelen of uien, dat kan ook natuurlijk.”

Over het werken met Farmdesk is hij enthousiast. “Met de cijfers kun je altijd zien hoe je draait. En wanneer je een keer een andere brok wilt gebruiken, wil je ook weten of het positief op je saldo werkt.”

Het is een mooi instrument om te sturen op het management

Duizenden euro’s besparing

KWS-adviseur van den Elzen is zelf thuis kalverhouder en weet hoe belangrijk de voerkosten op een bedrijf zijn. “Wanneer je één cent van de voerkosten kunt afhalen, betekent dat zo’n 6 cent per dag,” rekent hij zijn eigen situatie voor. “Bij 365 dagen in een jaar en 1.000 kalveren praat je al gauw over meer dan 21.000 euro per bedrijf per jaar.” En een cent van de voerkosten ‘afsnoepen’ komt hij bij het gebruik van Farmdesk regelmatig tegen. “Ik heb zelfs een bedrijf waar de voerkosten met 5 cent daalden, dan kom je op meer dan een ton besparing uit.”

Farmdesk berekent de actuele voerprijzen.“Je hoeft niet te wachten op de cijfers van de boekhouder, dat is vaak achteraf. Met Farmdesk heb je meteen actuele informatie.” Hij geeft aan dat de melkveehouder met Farmdesk meer inzicht in het rantsoen krijgt en vooral ook in de kosten. Het opent de ogen, zo is zijn ervaring, met een voorbeeld bij de hand. “Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je brok vervangt door grondstoffen?” noemt van den Elzen als voorbeeld. Hij geeft het antwoord meteen. ”Een voerleverancier maakt er brok van, maar je kunt de onderdelen uit die brok ook los laten storten, dat levert meteen winst op.”

Sturen management

Van den Elzen voert voor een aantal klanten de gegevens van het rantsoen in Farmdesk in. “Dat is het rantsoen dat de voerleverancier heeft gemaakt, ik ben geen voeradviseur,” benadrukt hij. “Maar het kan door Farmdesk wel doorgerekend worden. Ook als het rantsoen is aangepast, kan ik het in Farmdesk aanpassen en doorrekenen. ”Melkveehouders kunnen ook zelf met Farmdesk aan de slag. “Melkveehouders kunnen zich helemaal verdiepen in de voeding, ze leren zelf het rantsoen samenstellen en laten Farmdesk het rekenwerk doen. Daardoor zitten ze zelf aan het stuur. Sterker zelfs,” geeft van den Elzen aan. “Het is een mooi instrument om te sturen op het management van het bedrijf.”

Nauwkeurig werken

Wie nauwkeuriger wil werken, kan de werkelijk gevoerde kilo’s voer meenemen in de berekening. “Door de telefoon op de voorlader in een houder te zetten, zijn bijvoorbeeld ook gemakkelijkde kilo’s voer in het systeem in te voeren.” Dan werkt het systeem nog preciezer. “Het wordt dan een sport om de voerkosten te verlagen en de productie en de gezondheid van de koeien op peil te houden of zelfs te verhogen.”

Heeft u interesse in Farmdesk? Bel of mail ons!

Jolmer de Vries
Jolmer de Vries
Seed2FEED Manager
Stuur email