U bent op de KWS-website voor Nederland. Er bestaat een alternatieve webpagina in uw land voor deze pagina: Wilt u nu veranderen?
Verander nu

SEED2FEED: met meer en beter eigen voer naar lagere kosten!

KWS heeft een leidende positie verworven in maïs, rogge en voederbieten op de Noord-Europese markten. Om de waarde die al aan de veehouders geboden wordt, verder te verhogen, is nu een strategie met de naam SEED2FEED gelanceerd die zowel de plantenteelt alsook de veevoeding optimaliseert. Met de juiste gewaskeuze op de akkers wordt de basis gelegd voor het voederrantsoen en omgekeerd.

Het SEED2FEED-concept stelt u als veehouder in staat om de groei en productie van planten en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren door hem/haar de juiste kennis, managementsystemen en zaden te verstrekken.

Wat is voor u de meerwaarde?

Het is meer dan bekend dat de voerkosten een aanzienlijk deel uitmaken van de totale kosten op een veehouderijbedrijf. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden om deze te verlagen en deze met beide handen aan te grijpen. Melkveebedrijven moeten streven naar voerkosten van 10 cent/liter melk in combinatie met een hoge melkproductie om een zo hoog mogelijk saldo uit melk te realiseren. Met de modernste digitale managementsystemen wordt de veehouder in staat gesteld om de teelt van de gewassen en rantsoenering nog beter te beheren en wordt er rekening gehouden met de eigen specifieke bedrijfssituatie.

Belangrijk is hierbij de ondersteuning van een team van experts die de veehouder indien nodig voorzien van advies en begeleiding voor het behalen van de best mogelijke resultaten.

Met behulp van het nieuwe en innovatieve SEED2FEED-concept kan zelf en ondersteund door experts, het voerrantsoenen en voedergewassen beheert en geoptimaliseerd worden. Dit met uiteindelijk als doel om een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen uit melk te behalen!

Interessante actie: Bestel uw maiszaad in januari en maak kans op een zeer mooi SEED2FEED-pakket!

De introductie van SEED2FEED, voor optimalisatie van rantsoen en gewas, is zeer succesvol verlopen. Om dit te vieren kunt u kans maken op een SEED2FEED-pakket. Bestel uiterlijk 31 januari 2021 via de webshop maiszaad van de KWS-rassen PRIXDOR, PAPAGENO, MEGUSTO, JOHANINIO, CORAZON of FIGARO. We verloten onder de telers een SEED2FEED-pakket, wat bestaat uit KWS-maiszaad + Snelle Lente Rogge voor 5 hectare en 1 jaar Farmdesk-licentie met de bijbehorende begeleiding door een van onze SEED2FEED-adviseurs. De trekking van de winnaar vind plaats op 3 februari 2021. De winnaar krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht.

Kijk naar de interessante video waarin de voordelen van SEED2FEED voor uw bedrijf verder worden toegelicht.

Terug naar het overzicht Maïs Actueel