GENIALIS

FAO 230

  • Zeer goede bladvlekkentolerantie
  • Zeer goede builenbrand- en kopbrandresistentie
  • Zeer goede stengelrot-/fusariumresistentie

Eigenschappen in detail

Geschikte teeltdoelen

  • Middenvroege silomaïs, korrelmaïs, MKS, CCM

Teeltadvies

  • Het zaaiadvies ligt op 90.000 - 95.000 zaden/ha
  • Zeer geschikt voor derogatiebedrijven en/of bedrijven met een grote behoefte aan voeder-waardeopbrengst uit silomaïs
  • Zeer geschikt voor teelt op droogtegevoelige zandgrond
Rasomschrijving
Vroegrijpheid in FAO 230
Beginontwikkeling 8
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 22,6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha 11,2
Energie-Index 50
Stevigheid 8
Stay green 8,5
GENIALIS
Download onze volledige rassenbrochure
Online bestellen
Vind uw adviseur