• kws_rs_setva_secerna_repa_saveti.tif
  Saveti za optimalnu setvu šećerne repe

Saveti za setvu

Setva - temelj vašeg useha

Da biste postigli maksimalne prinose šećera, trebalo bi ostvaritu gustInu useva od 90.000 do 100.000 bilj / ha u vađenju.

Na putu do optimalne gustine useva treba imati na umu mogućnost gubitka biljaka, na primer zbog smrzavanja, bolesti, štetočina itd., te odabrati optimalnu količinu semena za setvu šećerne repe od 110. 000 - 130.000 semenki / ha. zavisno o željenoj gustini useva, postići ćete:

 • Konačan razmak unutar reda od 16-20 cm
 • Razmak između redova: 45 ili 50 cm

Način provere broja biljaka po hektaru:

 • Utvrđivanje broja izniklih biljaka / ha
 • Ukupna brojena dužina u redu treba biti 10 m (11,11m)
 • Na udaljenost između redova od 45 cm: 2 reda po 11,11 m svaki
 • Na udaljenost između redova od 50 cm: 2 reda po 10,00 m svaki
 • Pomnožite sa 1000 da biste odredili sklop biljaka po hektaru

Vreme setve šećerne repe

Da bi se postigli visoki prinosi u vađenju šećerne repe, setvu treba obaviti što je moguće ranije. Što se setva kasnije obavi, to je mogući niži prinos. Međutim, imajte na umu da: "vremenu setve prethodi priprema zemljišta"

Stoga:

 • Setva je obično optimalna između sredine marta i sredine aprila
 • Ali budite pažljivi u područjima s opasnostima od kasnog mraza! Šećerna repa posebno je osetljiva na dejstvo mraza u fazi kotiledona.

Dodatni važan kriterijum koji određuje vreme setve je temperatura zemljišta, klijanje semena šećerne repe počinje na 5 - 6 °C temperature zemljišta na 5 cm dubine, ali za brzo i jednolično klijanje potrebne su srednje temperature zemljišta od 10 do 12 °C.

Radeći precizno stvarate osnovu za uspeh!

Dubina setve šećerne repe

Seme šećerne repe treba posijati na dubinu od 3 cm (+, - 0,5cm). Seme treba postaviti u dobro pripremljeni sloj zemljšta kako bi se osigurala kapilarna veza (tvrda posteljica - meki pokrivač).

Pronađite svog konsultanta