• junge_zuckerrueben.jpg
    Postupak proizvodnje

Postupak proizvodnje semena šećerne repe

Šećerna repa je dvogodišnja biljka. Nakon formiranja vegetativnog korena u prvoj godini (vegetativni razvoj) seme će stvoriti tek u drugoj godini vegetacije i to nakon višenedeljnog dejstva hladnoće (vernalizacija – prolećni režim).

U proizvodnji semena (t.j. semenskog materijala) naših hibridnih sorti koriste se muške sterilne materinske komponente, koje se oprašuju polenskim davaocem specifičnih sorti. Ubiraju se tada samo semena sa MS, a biljke-polenski davaoci (očevi) se odstranjuju sa parcele.

U našim evropskim oblastima za proizvodnju semena, pretežno se seju biljke za prirast monogemnih hibridnih sorti. Pritom se dve faze razvoja u proizvodnji semena organizuju i odvijaju u dva zasebna t.j. samostalna koraka: proizvodnja izdanaka šećerne repe u prvoj godini vegetacije, a nakon toga sledi presađivanje izdanaka radi proizvodnje semena u drugoj godini vegetacije.

Pronađite svog konsultanta