Hibridne sorte krompira: Seme krompira umesto semenskog krompira

14. decembar 2017. Vreme čitanja: 4 minuta

KWS će nastaviti da obrađuje svestrani krompir u procesu selekcije, sledeći dugoročne ciljeve: Na kraju postupka, hibridni krompir, koji se razmnožava putem semena, potpuno je nov i inovativan proizvod.

Na hibridnom krompiru u stanici za selekciju Emelord radi veliki broj zaposlenih.

Na hibridnom krompiru u stanici za selekciju Emelord radi veliki broj zaposlenih.

Kompanija KWS je uverena da krompir ima veliki potencijal. To je jedna od najvažnijih osnovnih namirnica na svetu i potražnja za proizvodima od krompira je u porastu. Ovo je takođe povećalo potražnju za biljkama iz noćne sene: Ne treba povećati samo prinose sorti, već i kvalitet sastojaka. Sorte trenutno prisutne na tržištu su obično već prilično „zastarele“ i napredak selekcije je ograničen. Kompanija KWS je prepoznala mogućnost da se iskoristi potencijal krompira korišćenjem inovativnih pristupa, kako bi poljoprivrednicima i njihovim kupcima omogućila dodatne prednosti i održala konkurentnost krompira. Da bi se postigao ovaj dugoročni cilj, sprovodi se trostrani pristup, od uzgoja konkurentnih diploidnih sorti krompira do hibridizacije i proizvodnje semena.

Ako pogledate genom krompira, biće vam jasniji posebni izazovi sa kojima se suočavaju stručnjaci za selekciju: Današnje komercijalne sorte krompira su tetraploidne što znači da imaju četiri niza hromozoma. Svako svojstvo je dakle prisutno u četiri različita oblika (alela). Ako se ukrste tetraploidne biljke, fenotip potomstva je mnogo otporniji u odnosu na diploidne biljke. Takva raznolikost znači mnogo više napora za odabir, i može biti potrebno 20 godina da bi se lansirala nova sorta. Primarni cilj za dobijanje hibridnog krompira je dakle razvoj konkurentnih diploidnih populacija. Tada se mnoge karakteristike mogu lakše prilagoditi selekciji. To uključuje potencijal za prinos i otpornost na bolesti, kao i svojstva kvaliteta i obrade, kao što su oblik, sadržaj skroba i rok trajanja. „Za razvoj genetski homogenih i snažnih roditeljskih linija za selekciju hibrida takođe je važno prevazići samokompatibilnost diploidnog krompira i izražene inbriding depresije“, kaže Andreas Luk (Andreas Loocke), šef uzgoja šećerne repe i krompira u kompaniji KWS. Tokom tog procesa, uzgajivači mogu imati koristi od ogromnog iskustva koje je kompanija KWS sticala decenijama u uzgoju hibrida biljaka kao što su šećerna repa i kukuruz.

Cvetanje biljke krompira – predmet istraživanja

Cvetanje biljke krompira – predmet istraživanja

Na kraju ovog vizionarskog razvoja proizvoda, možemo konačno imati seme hibridnog krompira. Seme ovakvog krompira bi korisno dopunilo tradicionalno seme krompira na tržištu i stvorilo bi potpuno nove mogućnosti sa svojim svojstvima. Razvoj semena hibridnog krompira bila bi inovativni skok u tehnološkom smislu, što bi takođe značilo i promenu za poljoprivrednike: Morali bi da promene svoje sisteme uzgoja od semenskog krompira u seme. Prednost semenskog krompira je u njegovog mogućnosti da dobro podnosi prolećnu hladnoću i da se, zahvaljujući skladištenom skrobu razvija brže od krompira iz semena Suprotno tome, postoje i jasne prednosti takozvanog „pravog semena krompira“: Hlađenje u skladištu, a naročito dugotrajan transport semenskog krompira, može se izbeći ako se seme pakuje u praktične kutije. Dugotrajno skladištenje i isporuka stotina hiljada tona semenskog krompira širom sveta svake godine logistički su veoma kompleksni i krtole veoma brzo postaju žrtve štetočina.

Iako je primena novog pristupa još uvek daleko, a brojna pitanja tek treba razjasniti, KWS je započeo rad na opisanim fazama, istraživanju i razvoju. „Na ovome radimo od 2011. godine i upravo smo postigli prve uspehe. Zahvaljujući stanici za selekciju koja je puštena u rad pre četiri godine u Emelordu (Emmeloord), Holandija, kreirali smo, pored tehnoloških resursa, idealne prostorne uslove za dugoročno fokusiranje na seme hibridnih sorti krompira. Naša vizija je da jednog dana zasejemo manje od 100 grama semena krompira po hektaru umesto da sadimo 2,5 tona krtola krompira“, objašnjava Peter Hofman (Peter Hofmann), član Izvršnog odbora kompanije KWS.

Stanica za selekciju Emelord – ovde se hibridni krompir oplemenjuje od 2013. godine.

Stanica za selekciju Emelord – ovde se hibridni krompir oplemenjuje od 2013. godine.

Ključna reč: Selekcija hibrida

Ova metoda selekcije koja je razvijena u SAD početkom 20. veka koristi efekat heteroze. U tom procesu, kombinovanje genetski različitih, čistih linija – samooplodnih (inbred) linija – dovodi do povećanja efikasnosti mešovitog potomstva, takozvanih hibrida. Međutim, superiornost hibrida nad konvencionalnim linijama u velikoj meri se gubi u sledećoj generaciji zbog genetskog kvara.

Razvijanje hibrida sa odličnom performansom je veoma skupo: Za proizvodnju samooplodnih linija potrebna su dva različita linijska programa za selekciju. Na primer, KWS uzgaja kukuruz, šećernu repu, uljanu repicu, raž i suncokret selekcijom hibrida.

Povratak na glavnu stranicu

Vaš kontakt

Ivana Gligorijević
Ivana Gligorijević
Marketing menadžer za Jugoistočnu Evropu
Pošaljite e-mail
Sofija Stoiljković
Sofija Stoiljković
Marketing menadžer
Pošaljite e-mail
KONTAKT
Slađana Lukač
Slađana Lukač
Marketing asistent
Pošaljite e-mail
KONTAKT