Setva kukuruza sa promenljivom normom

Optimalno korišćenje potencijala obradivog zemljišta

  • Optimizacija setve satelitskim snimcima
  • Maksimalno korišćenje potencijala za prinos svih delova njive
  • Izbegnite posledice stresa na lošijim delovima njive
Prijavite se ovde

Prilagodite setvu kukuruza uz pomoć satelita

kws_italien_satellit_analyse_satellitenbilder.jpg

Satelitske slike prikazuju vam potencijale različitih delova Vaše njive, tako da možete prilagoditi setvu kukuruza u datim okolnostima

Različiti prinosi polja mogu se proceniti na osnovu satelitskih snimaka snimanih tokom nekoliko godina. Ti se podaci zatim pretvaraju u mape setve. Što je zelenija boja, to je veći prinos tog dela njive poslednjih godina. Povećavanjem gustine setve na ovim prostorima može se iskoristiti puni potencijal prinosa. Što je karta više crvena, niži je prinosni potencijal podpodručja poslednjih godina.
Smanjenjem gustine setve može se smanjiti konkurencija između pojedinih biljaka u uslovima nedostatka vode i/ili hranjivih sastojaka. Na taj način biljke mogu postići dobar razvoj i ostvariti pun potencijal, čak i u lošijim proizvodnim uslovima.

kws_italien_satellit_satellitenbilder_computer.jpg

Kratak opis postupka

  • Snimci se prebacuju na terminal na traktoru ili sejalice pomoću USB stick-a.
  • Precizna sejalica, koja omogućava promenljivu setvu, prilagođava mapu preporučene setve datim okolnostima
  • Rezolucija snimaka je deset puta deset metara.
  • Na taj se način mogu analizirati razlike u malim delovima njive unutar obradivog zemljišta.

Važno je da se lokacija, raznolikost zemljišta i gustina setve usklade. Na taj način se maksimalno koristi potencijal zemljišta i hibrida. Naši saveti za gustinu setve Vam mogu biti od koristi. Ova tablica vam pomaže u odlučivanju koja gustina setve, pod kojim uslovima odgovara kojem hibridu i koliko treba prilagoditi gustinu setve različitim uslovima proizvodnje.

Hibrid kukuruza FAO grupa Dobri Srednji Loši
KWS 2370 FAO 270 84.000 79.000 75.000
KWS SMARAGD NOVO FAO 350 79.000 75.000 71.000
KWS 4484 FAO 380 79.000 75.000 71.000
KWS KASHMIR NOVO FAO 400 79.000 75.000 71.000
KONFITES FAO 430 79.000 75.000 71.000
KAPITOLIS FAO 410 79.000 75.000 71.000
KOLUMBARIS FAO 460 79.000 75.000 71.000
KOLLEGAS FAO 480 79.000 75.000 71.000
KWS ROMERO FAO 500 75.000 71.000 68.000
KWS PHILIP NOVO FAO 510 75.000 71.000 68.000
KWS ORLANDO NOVO FAO 520 75.000 71.000 68.000
KERBANIS FAO 540 75.000 71.000 68.000
MIKADO FAO 550 71.000 68.000 65.000
KONSENS FAO 600 71.000 68.000 65.000
KLEOPATRAS FAO 600 71.000 68.000 65.000
KWS LUKAS NOVO FAO 600 71.000 68.000 65.000

Promenljive norme setve je vrhunski alat myKWS-a

Uz našeg digitalnog savetnika myKWS, podržavamo poljoprivrednike u maksimalnom korišćenju potencijala zemljišta i hibrida. myKWS nudi korisne informacije i preporuke na bazi dugogodišnje analiziranih podataka - od setve do žetve izabranog hibrida. Registracija i upotreba su besplatni. Kontaktirajte naš prodajni tim za više informacija.

Više o myKWS

Često postavljana pitanja o setvi sa promenljivom normom